Els Peluts educacio canina, proveït amb NIF/CIF 12345678G, adreça Carrer Vall de Boí, 12, 08105 Sant Fost de Campcentelles, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet elspelutseducaciocanina.com.

Amb els límits establerts a la llei, Els Peluts educació canina no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i la informació no vinculen a Els Peluts educació canina ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet elspelutseducaciocanina.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Els Peluts educació canina no pot controlar. Per tant, Els Peluts educació canina no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Los textos, iEls textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Els Peluts educació canina o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Els Peluts educació canina.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Els Peluts educació canina ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades us informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’Els Peluts educació canina per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-vos de les millores del lloc web . Així mateix, us informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a elspelutseducaciocanina@gmail.com o a l’adreça Carrer Vall de Boí, 12, 08105 Sant Fost de Campcentelles.